Ένταξη ερευνητικού έργου GEOKONSTRUCT στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  ανακοινώνει την ένταξη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ευφυείς Λύσεις Μοντελοποίησης και Οπτικοποίησης Κτιριοδομικής ΠληροφορίαςGeoKonstruct»   στη δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».  Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μια νέας υπηρεσίας αποτυπώσεων εσωτερικών χώρων και μικρής κλίμακας εξωτερικών χώρων, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία φορητού συστήματος αποτύπωσης βασισμένο σε τεχνολογία SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) και τεχνολογία όρασης υπολογιστών (Computer Vision) με εικόνες συγκλίνουσας φωτογραμμετρίας. Η υπό ανάπτυξη υπηρεσία θα περιλαμβάνει την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων και την ανάπτυξη περιβάλλοντος (εφαρμογής) μικτής πραγματικότητας (mixed reality) για την οπτικοποίηση κτιριακών πληροφοριών, υιοθετώντας πλήρως τη χρήση Μοντέλων Κατασκευαστικών Πληροφοριών (Building Information Model – BIM), τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο ποιοτικό έλεγχο κατασκευών (γεωμετρικό και οπτικό) και ανακαινίσεων καθώς και σε περιόδους συντήρησης των κτιριακών υποδομών.

Ο συνεργαζόμενος ακαδημαϊκός φορέας είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ).

espa