Ανακοίνωση 25.09.2019

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , το οποίο αφορά περιβαλλοντικά θέματα, προσκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες, συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Η πιστοποίηση υπογράφθηκε στις 03/09/2019.

espa