Σύμβαση Κτηματολογικής Μελέτης Κυκλάδων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, η σύμβαση του Κτηματολογίου Κυκλάδων  κατακυρώθηκε στη ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και αναμένεται η υπογραφή της το προσεχές διάστημα.

espa