Χορηγία της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε στην ερευνητική ομάδα «Aspire»

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή ερευνητική δραστηριότητα και ακολουθώντας καινοτόμες διόδους υποστηρίζει και ενθαρρύνει νέες ιδέες, επενδύοντας σε κάθε προσπάθεια τεχνολογικής εξέλιξης. Με γνώμονα την ενίσχυση πρωτοποριακών πρωτοβουλιών, η εταιρεία  στηρίζει μέσω χορηγίας της  την ομάδα Αεροδιαστημικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Aspire», στην διεκδίκηση διάκρισης στο Διεθνή Διαγωνισμό Spaceport “America Cup”, που πρόκειται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 2021.

Η «Aspire» αποτελεί την πλέον επίσημη ερευνητική ομάδα αεροδιαστημικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  με άμεσο ερευνητικό αντικείμενο τις αεροδιαστημικές εφαρμογές και κατ’ επέκταση ακολουθεί και συμμετέχει στις σύγχρονες προόδους του κλάδου . Απαρτίζεται και αντλεί νέα μέλη, κυρίως από τρία από τα Πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. 

espa