Ένταξη ερευνητικού έργου APSIM στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εφαρμογές Εντοπισμένης Προσομοίωσης – APSIM» στη δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ΚΥΚΛΟΣ». Η τεχνολογία εντοπισμένης προσομοίωσης (situated simulation) που προτείνεται στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα επιτρέψει στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και γενικά στους ενδιαφερόμενους χρήστες να αποκτήσουν μια εντελώς … Read more

espa