Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Η επιχείρηση ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής», η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και κατά επέκταση στην κάλυψη επιμέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και βρίσκεται υπό υλοποίηση, περιλαμβάνει μία ακολουθία επενδύσεων αναφορικά με τις ακόλουθες κατηγορίες

 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Δαπάνες Εξοπλισμού Αιχμής / Εξελιγμένα Ψηφιακά Συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Μέσω της συμμετοχής στη συγκεκριμένη Δράση, η επιχείρηση επιτυγχάνει:

 
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • Αύξηση της κερδοφορίας της
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • Αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
 
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.
Διάρκεια υλοποίησης έργου: 21/12/2023 – 20/06/2025
 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 882.137,96€

Δημόσια Δαπάνη: 441.068,97€

 

Μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την αφίσα του προγράμματος

espa