Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για απεικόνιση, διαχείριση και διαμοιρασμό μοντέλων BIM, βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα (open BIM)»

Aυτοχρηματοδοτούμενο – ακρωνύμιο GOBIM 

Το GΟBIM αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή, διαχείριση και τον διαμοιρασμό BIM δεδομένων που βασίζονται στο πρότυπο IFC. Το IFC είναι ένα ανοιχτό πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την κοινή χρήση και ανταλλαγή δεδομένων BIΜ (οpenBIM). Περιέχει γεωμετρικά και τεχνικού τύπου δεδομένα.

Η μεθοδολογία BIM χρησιμοποιεί ένα 3D ψηφιακό μοντέλο για την ολοκληρωμένη αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός τεχνικού έργου, με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του.

Με την εφαρμογή GOBIM ο χρήστης φορτώνει ένα αρχείο τύπου IFC και αυτόματα του δίνεται η δυνατότητα περιήγησης μέσω browser στο μεταφορτωμένο μοντέλο IFC από οποιαδήποτε συσκευή Desktop, Tablet ή Smartphone. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας τομών και κατόψεων, καθώς και η πραγματοποίηση επί τόπου μετρήσεων σε 2D και 3D περιβάλλον.

Η εφαρμογή GOBIM απευθύνεται κυρίως σε Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Μεσίτες, Κατασκευαστές και ιδιοκτήτες καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με πρόσβαση σε 3D αρχεία τύπου IFC.

espa