ΨΗΦΙΖΩ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-62-629 (ΨΗΦΙΖΩ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ)

ΨΗΦΙοποίηση, ανάπλαση και αναπαράσταση της ΖΩφόρου του Παρθενώνα και Αναθημάτων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-62-629 
Ημερ. Έναρξης: 28-Φεβρουαρίου-2011
Διάρκεια: 36 μήνες

Αντικείμενο:

Σκοπός του έργου ήταν η υψηλής ακρίβειας ψηφιακή τεκμηρίωση της  Ζωφόρου του Παρθενώνα για πρώτη φορά στο σύνολο της. Στο πλαίσιο του έργου, έγιναν εργασίες 3D laser σάρωσης με έγχρωμο σαρωτή χειρός τελευταίας τεχνολογίας στο Μουσείο Ακρόπολης. Παράλληλα αναπτύχθηκε και τυποποιήθηκε εναλλακτική μέθοδος δημιουργίας 3D μοντέλων από εικόνες, μέσω αλγορίθμων από το πεδίο της Όρασης Υπολογιστών.

Η μέθοδος που αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε με επιτυχία στο Βρετανικό Μουσείο, δίνοντας τη δυνατότητα τρισδιάστατης μοντελοποίησης του συνόλου των λίθων της Ζωφόρου που εκτίθενται στην αίθουσα του Παρθενώνα, σε χρονικό διάστημα μόλις 5 ημερών.

espa