Καριέρα

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε όλα τα είδη μελετών που υλοποιεί. Εάν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@geoanalysis.gr.

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@geoanalysis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακολουθείστε τον σύνδεσμο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

espa