Ενέργεια

Δυνατότητες | Εμπειρία

Η επιταγή για νέα ενεργειακή πολιτική είναι πλέον μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία που προσβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος, επιφέροντας παράλληλα οικονομικά οφελή.

Στα πλαίσια της  εξοικονόμησης ενέργειας, νέοι νόμοι και κανονισμοί, αξιόπιστες τεχνολογίες, διάδεδομένες  καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νέα δομικά υλικά και ηλεκρομηχανολογικός εξοπλισμός, συνθέτουν το σύγχρονο τοπίο ενεργειακού σχεδιασμού. 

H  ΓεωΑνάλυση A.E., αξιοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες και στοχεύοντας στην αειφορία και τη βιωσιμότητα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: στον οικοδομικό τομέα (κατοικίες, γραφεία, κτίρια υπηρεσιών και βιομηχανίας, εμπορικά και εκπαιδευτικά κτίρια, αθλητικά κέντρα)

 • ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον Ν.3661/08.
 • σχεδιασμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με βάση το κλίμα, το προσανατολισμό, το φωτισμό και τον αερισμό, κατάλληλα δομικά υλικά, φυτεύσεις και  δημιουργία μικροκλίματος)
 • βιοκλιματικός σχεδιασμός
 • αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και συστήματα κλιματισμού για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια

σε πολεοδομικό επίπεδο βιοκλιματικές μελέτες για το σχεδιασμό

 • οικισμών
 • οικιστικών συγκροτημάτων
 • αστικών κοινόχρηστων χώρων με καθορισμό υλικών επιστρώσεων αστικού εξοπλισμού και επιλογή βλάστησης για ανεμοπροστασία, ηλιοπροστασία και δημιουργία μικροκλίματος

Υπηρεσιών Συμβούλων:

 • αξιολογήσεις ενεργειακών λύσεων κατά τη φάση των μελετών και σχεδιασμού.
 • αξιολογήσεις τεχνικοοικονομικών εκθέσεων
 • συμβουλές για προγράμματα κινήτρων και χρηματοδοτήσεις.
 • σκοπιμότητα, εφικτότητα και σχεδιασμός μονάδων παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
espa