Ενέργεια

Δυνατότητες | Εμπειρία

  • Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α/Π Καζάνι στο Νομό Καστοριάς, ισχυος 19.8 MW (Ανάθεση: KGS DEVELOPMENT A.E.)
  • Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α/Π Δούκας στο Νομό Καστοριάς, ισχυος 24 MW (Ανάθεση: KGS DEVELOPMENT A.E.)
  • Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχή του Ρίου – Αντιρρίου (Ανάθεση: KGS DEVELOPMENT A.E.)
  • Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε εκτάσεις αποθέσων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Ανάθεση: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.)
espa