Υδραυλικά

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Υδραυλικές Μελέτες:

 • Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης και Αποχέτευσης στον Παραθεριστικό οικισμό Δασκάλων στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
 • Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου
 • Εκπόνηση Μελέτης 7 τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) των υποδομών ανακύκλωσης και άλλων συναφών Δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας
 • Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Όμβριων Ζώνης Α Επεκτάσεων Βελβενδού
 • Υποβοήθηση της ΔΕΒ Ξάνθης στη σύνταξη της αντιπλημμυρικής αποστραγγιστικής μελέτης για την περιοχή αγροκτήματος Γενισέας
 • Εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Ζαγκλιβερίου, Δήμου Καλινδοίων.
 • Υδραυλική μελέτη αγροκτήματος Δ.Δ. Αγ. Δημητρίου Ν.Α. Βοιωτίας.

Υποστηρικτικές υδραυλικές μελέτες σε τεχνικά έργα: 

 • Χάραξη Οδού Πτολεμαϊδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεσή της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας
 • Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Σαμαρίνα – Επταχώρι Νομού Κοζάνης
 • Εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας (αρτηρίας/ κόμβων/ παράπλευρου και κάθετου δικτύου με διατομή Δ), οριστικής υδραυλικής μελέτης, τοπογραφικής αποτύπωσης, κτηματογράφησης και κτηματολογίων, οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών μελετών και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών του τμήματος «Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή.
 • Μελέτη οδικού άξονα Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης
 • Οριστική μελέτη οδοποιίας: Κοζάνη – Ρύμνιο – Τριγωνικό
 • Μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο 2 από 50 χλμ. έως όρια Νομού Ροδόπης – Ξάνθης 
 • Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτυού Νομού Κοζάνης
 • Εκπόνηση μελετών οδοποιίας σε διάφορες περιοχές του Νομού Κοζάνης & συμπληρωματική σύμβαση
 • Μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο2 από 50 χλμ. έως όρια Ν. Ροδόπης – Ξάνθης
 • Οριστική μελέτη: Κάθετος Άξονας ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ “Νίκη – όρια Νομού Λάρισας” – Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης
espa