Κτηματολόγιο

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι από τα σημαντικότερα εν εξελίξει αναπτυξιακά έργα της χώρας και στοχεύει στην δημιουργία ενός ενιαίου και διαρκώς ενημερωμένου συστήματος καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και των πολιτών.

Άμεσα οφέλη για τον πολίτη

  • Οριστική και αμετάκλητη κατοχύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Απαλλαγή από χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
  • Διευκόλυνση και απλούστευση των μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας, μειώνοντας στο ελάχιστο τα έξοδα και τους απαιτούμενους χρόνους.
  • Διασφάλιση της άμεσης και ασφαλούς διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων.

Οφέλη για την κοινωνία και το κράτος

  • Αποκάλυψη και αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας περιουσίας.
  • Προστασία και αξιοποίηση των δασών και των λοιπών φυσικών πόρων.
    Αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τον περιορισμό καταπατήσεων και αυθαιρεσιών.
  • Εφαρμογή σύγχρονης αγροτικής πολιτικής μέσω έργων που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γης.
  • Εφαρμογή σύγχρονης οικιστικής πολιτικής που συμβάλλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το έργο ξεκίνησε το 1994 με την εκπόνηση των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, συμβάλλοντας δραστικά στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα ακίνητης περιουσίας.

Για περισσότερα σχετικά με την διαδικασία κτηματογράφησης, τα Κτηματολογικά Γραφεία της επικράτειας, τις υπό κτηματογράφηση περιοχές αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του επίσημου φορέα σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου από τον παρακάτω σύνδεσμο.

www.ktimatologio.gr

espa