Πολεοδομία & Χωροταξία

Δυνατότητες | Εμπειρία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους μελετών:

 • Χωροταξικά
 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
 • Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια
 • ΣΧΟΑΑΠ (Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτών Πόλεων)
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Πολεοδόμηση Επέκτασης και Αναθεώρησης
 • Πολεοδόμηση Παραθεριστικής κατοικίας
 • Πολεοδόμηση Παραδοσιακών Οικισμών
 • Βιοτεχνικά Πάρκα
 • Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
 • Σχέδια Ανάπλασης Οικισμών
espa