Πολεοδομία & Χωροταξία

Δυνατότητες | Εμπειρία

  • Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης)  για τις Κοινότητες Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου), Άγιος Γεώργιος (Καυκαλλου), Βυζακιά και Ξυλιάτος, Κύπρος
  • Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης
  • Πολεοδομική μελέτη, κτηματογράφηση, πράξη εφαρμογής παραλίας Πλαταμώνα
  • Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής της περιοχής Ν. Ηράκλειας (Β’ κατοικία) του δήμου Ν. Καλλικράτειας του Ν. Χαλκιδικής
  • Πολεοδομική μελέτη αραιοδομημένου τμήματος Βελβεντού Κοζάνης – Ενημέρωση κτηματογραφικών υποβάθρων & Πράξη εφαρμογής
  •  Πράξη Εφαρμογής Σορωνής Ρόδου
    Σύνταξη Χωροταξικού σχεδίου Ν. Κοζάνης
  • Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δήμου Μελίτης Ν. Φλώρινας
  • HABITAT AGENDA Κοινότητας Πενταλόφου Ν. Κοζάνης
espa