Ένταξη στην δράση ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η επιχείρηση ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», η οποία στοχεύει στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό  εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

espa