Ανακοίνωση 25.09.2019

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ πιστοποίησε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης το οποίο διαθέτει και το οποίο  συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

espa