Ένταξη ερευνητικού έργου Μove & Map στη Δράση I «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  ξεκίνησε την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πολυλειτουργικό, Φορητό Σύ-στημα Συλλογής και επεξεργασίας επίγειων τοπογραφικών, χαρτογραφικών και lidar δεδομένων για εφαρ-μογές υψηλής ακριβείας»  (ακρωνύμιο Μοve & Map), το οποίο εντάχθηκε στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενι- σχύσεων  ΕΤΑΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ».  Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος χαρτογράφησης «εν κινήσει» (mobile mapping) με χρήση πολλαπλών αισθητήρων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Thessaloniki #JobFestival2018

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει ως υποστηρικτής στο Thessaloniki #JobFestival 2018 του Skywalker.gr το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Φεβρουα-ρίου και ώρες 10:00-18:00. Για αναλυτικές οδηγίες για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.  Facebook Event: http://fb.com/events/1770167149952057/

espa