Αγροτικό Περιβάλλον

ΠΕΝΕΔ 03 ΕΔ-352 (αγροτικό περιβάλλον)

Δορυφορικές μεθοδολογίες στην παρακολούθηση και διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ)-2003, με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης), στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Γ’ ΚΠΣ.

Κωδικός Έργου: ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ- 352
Ημερ. Έναρξης: 01-Ιουλίου-2006
Διάρκεια: 36 μήνες
Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φορέας Συγχρηματοδότησης: ΓεωΑνάλυση Α.Ε.

espa