ΠΡΟΤΗΠΑ

Προηγμένες τεχνολογίες και τεχνικές τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση και προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων.

Πρόγραμμα “Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης –Β Κύκλος”, Μ. 8.3, Δράση 8.3.6. στα πλαίσια του ΕΠΑΝ, με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης).

Κωδικός Έργου: 06 ΑΔB-26
Ανάδοχος Φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης
Μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων: ΓεωΑνάλυση Α.Ε.

espa