Εταιρικό Προφίλ - Γενικά Στοιχεία

Table HeaderTable Header
Επωνυμία:ΓεωΑνάλυση Α.Ε.
Διακριτικός Tίτλος:GeoAnalysi S.A.
Μέλος:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Έτος Ιδρυσης:1988
Έδρα:Θεσσαλονίκη
Περιφέρειακά Γραφεία:Αθήνα, Κοζάνη, Ξάνθη
Πρόεδρος ΔΣ:Κυριάκος Σαββίδης
Table HeaderTable Header
Διευθύνων Σύμβουλος:Γεώργιος Αλέξανδρος Σαββίδης
Μετοχικό Κεφάλαιο:€ 1.667.712
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας:
ISO 9001:2015
ISO / IEC 27001:2013
ISO 14001:2015 ISO 22301:2019
ISO 37001:2017 / ISO 45001:2018
Α.Ρ Γ.Ε.ΜΗ:57655604000
Αριθμός Μητρώου ΓΕΜ:274
PHARE Reg. No.:ELL 22117
geoanalysis etairia

Η εταιρεία μας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 57655604000. Αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής, με κύριο χαρακτηριστικό τις επενδύσεις σε πρωτοπόρους τεχνολογικά τομείς και τη χρήση αποκλειστικά υψηλής τεχνολογίας.

Εδρεύει σε τετραόροφο ιδιόκτητο κτίριο στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει περιφερειακά γραφεία σε τρία σημεία της Ελλάδος (Αθήνα, Κοζάνη και Ξάνθη).

Ποιότητα Παρεχόμενων Yπηρεσιών

Το ισχυρό σημείο και το κλειδί της επιτυχίας της εταιρείας ήταν ανέκαθεν η άρτια οργάνωση όλων των βαθμίδων παροχής υπηρεσιών; οργάνωση που μεταφέρθηκε με υπευθυνότητα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, πλέον σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, και που επέτρεψε στην εταιρεία να αποτελέσει τη πρώτη ελληνική μελετητική εταιρία που διασφαλίζει τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εστιάζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, στην υλοποίηση των έργων με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και τέλος στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του ιδίου του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Από τα τέλη του 2018 η εταιρεία πιστοποιήθηκε και ως προς το διεθνές πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2013.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η εταιρεία πιστοποίησε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ανέπτυξε και το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Επιχειρησιακή συνέχεια

ISO 22301

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

ISO 37001:2017

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 45001:2018

Επιχειρησιακά ορόσημα

2020Ανάληψη Σύμβασης για τη μελέτη Σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου σε νησιωτικούς οικισμούς του Ν. Κυκλάδων
2018Ανάληψη 3 Συμβάσεων για τη μελέτη Σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης, Χαλκιδική, Καστοριά, Φλώρινα
2017Ανάληψη Σύμβασης Υλοποίησης του Υποέργου 3 του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
2014Ανάληψη της σύμβασης εποπτείας και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (ΥΠΕΚΑ).
2013Έγκριση επενδυτικού στον τομέα διάγνωσης ασθενειών, προστασίας και διαχείρισης αγροτικού περιβάλλοντος (ελαιώνες Μεσογείου – υπηρεσία eleagro)
2013Ανάληψη σύμβασης σύνταξης μελέτης Εθνικού Κτηματολογίου στο σύνολο του Νομού Κοζάνης (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ).
2012Ανάληψη σύμβασης κτηματογράφησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη σύμβαση που έχει αναθέσει μέχρι σήμερα η Κτηματολόγιο ΑΕ
2012Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε ISO 9001:2008
2009Επέκταση παροχής υπηρεσιών στο τομέα ενέργειας
2008Επέκταση παροχής υπηρεσιών στο τομέα των αγροτικών εφαρμογών (αναδιαρθρώσεις, προβλέψεις καλλιεργειών, γεωργία ακριβείας)
2007Επέκταση δραστηριοτήτων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στην Κύπρο
2007Ανανέωση συνόλου εταιρικού εξοπλισμού στα πλαίσια ανάληψης τεσσάρων συμβάσεων-έργων από την Κτηματολόγιο Α.Ε.
2002Πιστοποίηση κατα ISO 9001:2000 των τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής και Νομικής Υποστήριξης
2002Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε ISO 9001:2000
2001Πιστοποίηση κατα ISO 9001 του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας
2001Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 1.47 M€
2001Μεταφορά της έδρας σε ιδιόκτητο κτίριο γραφείων στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης
1999Ίδρυση γραφείου Ξάνθης
1997Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
1997Ίδρυση γραφείου Αθηνών
1991Ιδρυση γραφείου Θεσσαλονίκης και μεταφορά έδρας
1988Ιδρυση εταιρείας στη Κοζάνη

Τεχνολογικά ορόσημα

2020Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επίγειου σαρωτή Laser Scanner - FARO
2019Ανάπτυξη Συστήματος Χαρτογράφησης εν κινήσει
2015Παροχή υπηρεσιών με μη επανδρωμένο πτητικό μέσο (UAV) (eBee)
2014Υπηρεσίες αεροφωτογράφισης χαμηλών πτήσεων για σύνταξη κτηματολογικών υποβάθρων πολύ υψηλής γεωμετρικής ακρίβειας με χρήση Line Cameras. Υπηρεσίες αεροφωτογράφισης με χρήση θερμικών και υπερφασματικών αισθητήρων για παρακολούθηση του αγροτικού περιβάλλοντος.
2013Υλοποίηση ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δικτύωση και τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση πολυμελών ομάδων εκπόνησης έργου, και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας έργων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
2013Ανάπτυξη πληροφοριακής διαδικτυακής πλατφόρμας ολοκληρωμένης επεξεργασίας και διαχείρισης κτηματογραφικών δεδομένων σε OPEN περιβάλλον – ΓΕΩΚΤΗΜΑ.
2012Υπηρεσίες με σύστημα μη επανδρωμένου αυτόνομου πτητικού μέσου (UAV) (Aibotix)
2011Τεχνολογία έγχρωμου 3d laser scanner χειρός υψηλής ακρίβειας και τεχνολογία όρασης υπολογιστών για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ανάπλαση και 3D αναπαράσταση της Ζωφόρου του Παρθενώνα και αναθημάτων
2010Επέκταση αεροφωτογραφικών υπηρεσιών με προσθήκη 6 κάναλης πολυφασματικής κάμερας στις πτήσεις αεροφωτογράφησης
2008Χρήση τεχνολογίας 3d laser scanner σε εργασίες πεδίου, αποτυπώσεις
2006Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) πώλησης ψηφιακών δεδομένων και εφαρμογής διαχειρισης γεωγραφικών δεδομένων σε WEB-GIS
2003Υλοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ecoMarble (χρήση μαρμαρόσκονης για παραγωγή αντιγράφων μουσείων) μέσω θυγατρικής εταιρείας
2002Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον Web (document management, databases, GIS)
2002Υλοποίηση εργαλείων ψηφιοποίησης πολιτισμού μικρής και μεγάλης κλίμακας
2001Χρήση υψηλής διαδικτυακής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας για τη διασύνδεση των περιφερειακών γραφείων με τα κεντρικά
2001Ανάπτυξη εργαλείου αεροφωτογραφήσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με χρήση τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου
1999Υλοποίηση προγράμματος ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων
1996Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαίκής Κοινότητας
1994Έρευνα σε αντικείμενα επίγειας και βιομηχανικής φωτογραμμετρίας σε συγχρηματοδότηση με Υπουργείο Ανάπτυξης
1992Εισαγωγή ψηφιακής φωτογραμμετρίας

Οι Συνεργασίες Μας

Δημόσιος Τομέας

Υπουργεία

 • Ανάπτυξης
 • Οικονομικών
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Δημόσιες Επιχειρήσεις

 • Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ)
 • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ ΑΕ)
 • Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
 • Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
 • ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ)
 • Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ)
 • Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Α.Ε. (ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (ΑΝΦΛΩ ΑΕ)
 • Γραφείο Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας
 • Διαχείριση Απορριμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)

Περιφερειακή διοίκηση

 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Θεσσαλίας

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση

 • Ν.Α. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης
 • Ν.Α. Έβρου-Ροδόπης
 • Ν.Α. Ημαθίας
 • Ν.Α. Θεσσαλονίκης
 • Ν.Α. Χαλκιδικής
 • Ν.Α. Καστοριάς
 • Ν.Α. Κοζάνης
 • Ν.Α. Φλώρινας
 • Ν.Α. Δωδεκανήσων
 • Ν.Α. Κυκλάδων
 • Ν.Α. Γρεβενών
 • Ν.Α. Κορινθίας
 • Ν.Α. Δράμας
 • Ν.Α. Βοιωτίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • Δήμος Άνω Λιοσίων
 • Δήμος Βεργίνας
 • Δήμος Βέροιας
 • Δήμος Φιλίππων
 • Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη
 • Δήμος Κοζάνης
 • Δήμος Πτολεμαϊδας
 • Δήμος Σερβίων
 • Δήμος Σιάτιστας
 • Δήμος Βιστωνίδος
 • Δήμος Ξάνθης
 • Δήμος Τοπείρου
 • Δήμος Μελίτης
 • Δήμος Κομοτηνής
 • Δήμος Σταυρούπολης
 • Δήμος Πυλαίας
 • Ανάπτυξης
 • Οικονομικών
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ)
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ)
 • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ ΑΕ)
 • Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
 • Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
 • ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ)
 • Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ)
 • Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Α.Ε. (ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ ΑΕ)
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (ΑΝΦΛΩ ΑΕ)
 • Γραφείο Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας
 • Διαχείριση Απορριμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Θεσσαλίας
 • Ν.Α. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης
 • Ν.Α. Έβρου-Ροδόπης
 • Ν.Α. Ημαθίας
 • Ν.Α. Θεσσαλονίκης
 • Ν.Α. Χαλκιδικής
 • Ν.Α. Καστοριάς
 • Ν.Α. Κοζάνης
 • Ν.Α. Φλώρινας
 • Ν.Α. Δωδεκανήσων
 • Ν.Α. Κυκλάδων
 • Ν.Α. Γρεβενών
 • Ν.Α. Κορινθίας
 • Ν.Α. Δράμας
 • Ν.Α. Βοιωτίας
 •  
 • Δήμος Άνω Λιοσίων
 • Δήμος Βεργίνας
 • Δήμος Βέροιας
 • Δήμος Φιλίππων
 • Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη
 • Δήμος Κοζάνης
 • Δήμος Πτολεμαϊδας
 • Δήμος Σερβίων
 • Δήμος Σιάτιστας
 • Δήμος Βιστωνίδος
 • Δήμος Ξάνθης
 • Δήμος Τοπείρου
 • Δήμος Μελίτης
 • Δήμος Κομοτηνής
 • Δήμος Σταυρούπολης
 • Δήμος Πυλαίας

Ιδιωτικός Τομέας

 • Doral AΒΕE
 • ΙΜΑ Gold
 • Γ. Πετρής ΑΤΕ
 • Τσάνταλης AE
 • TVX Hellas AE
 • Ολυμπιακή Τεχνική ΑΕ
 • Κ/Ξ Μαλλιακός-Κλειδί Κατασκευαστική (MKC)
 • Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί:
 • Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Θεσ/νίκης
 • Χειριστών Μηχανημάτων Λιμένος Θεσ/νίκης
 • Αξιωματικών και Ανθ/στών Ελληνικής Χωροφυλακής
 • Μηχανικών και Υπομ/κών Ν. Κοζάνης
 • Τραπεζικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος
 • Μετρό Θεσσαλονίκης

Εξοπλισμός

Hardware

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. διακρίνεται για τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτει και την καθιστά πρωτοπόρα εταιρεία στο χώρο.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, η εταιρεία αναβαθμίζει και ανανεώνει τον εξοπλισμό της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, servers μεγάλης χωρητικότητας καθώς και σύγχρονα εκτυπωτικά μηχανήματα και σαρωτές. Επιπλέον, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας με χρήση οπτικών ινών.

Για τις αποτυπώσεις μικρών και μεγάλων εκτάσεων, διατίθενται σύγχρονα τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας (Total Stations, GPS κλπ.) καθώς και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός. Επιπλέον, επίγεια συστήματα laser σάρωσης χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων ενώ τα UAVs (Helicopter, Hexacopter, Fixed wing) της εταιρείας εκτελούν πάσης φύσεως πτήσεις.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. επενδύει στο πεδίο της φωτογραφικής τεκμηρίωσης, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό αισθητήρων πολύ υψηλής ανάλυσης και διαφόρων τύπων (Compact & DSLR cameras, go Pro, βιντεοκάμερες κλπ.) καθώς και επαγγελματικά συστήματα φωτισμού (σταθερός φωτισμός, Flash κλπ) και παρελκόμενα (φακοί, τρίποδες, περιστρεφόμενες κεφαλές, ανακλαστήρες κλπ).

Εκτός από τους απλούς έγχρωμους αισθητήρες, η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. έχει πλέον στην κατοχή της πολυφασματική, υπερφασματική και θερμική κάμερα, όλες με δυνατότητα προσαρμογής και σε UAVs. Με τους παραπάνω αισθητήρες, η εταιρεία ενισχύει σημαντικά της προσφερόμενες υπηρεσίες τηλεπισκόπισης αλλά και διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέα πεδία, όπως η γεωργία ακριβείας, οι μελέτες παθολογίας κτηρίων και μνημείων, η υποβοήθηση αρχαιολογικών ανασκαφών κλπ.

geoanalysis software

Software

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. διαθέτει ενημερωμένα λογισμικά από τους μεγαλύτερους οίκους (Trimble, Leica, Intergraph, Adobe, Autodesk, Hexagon κ.α.) για όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει

 • λογισμικά τοπογραφίας, οδοποιίας και υδραυλικών
 • σχεδιαστικά πακέτα και προγράμματα 3D μοντελοποίησης
 • λογισμικά ατμοσφαιρικών διορθώσεων, διαχείρισης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων
 • GIS λογισμικά και φωτογραμμετρικούς σταθμούς

Επιπλέον, η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. έχοντας πολύχρονη εμπειρία στις εφαρμογές ψηφιακών εικόνων, διαθέτει λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και video ενώ τελευταία, ακολουθώντας τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής, έχει στην κατοχή της λογισμικά δημιουργίας 3D μοντέλων από εικόνες (Agisoft Photoscan, Pix4D).

Εκτός από τα ισχυρά εμπορικά πακέτα, η εταιρεία επενδύει ολοένα και περισσότερο στις λύσεις ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιώντας ελεύθερα λογισμικά αλλά και αναπτύσσοντας in-house εφαρμογές (δικτυακές και μη). Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι εφαρμογές GIS και web-GIS αλλά και εφαρμογές καταχώρησης κι αρχειοθέτησης, απαραίτητες σε έργα ψηφιοποιήσεων και σαρώσεων αναλογικού υλικού.

espa