Αναδασμοί

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  έχει σημαντική εμπειρία σε μελέτες αναδασμών καθώς είναι η μόνη μελετητική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει  και ολοκληρώσει επιτυχώς 7 μεγάλους αναδασμούς και 2 συμβάσεις για υποστηρικτικές μελέτες αναδασμού (περιβαλλοντική και υδραυλική μελέτη).  Όπως προκύπτει από τα επιμετρητικά στοιχεία που φαίνονται παρακάτω, η συνολική υπό αναδασμό έκταση που έχει αναλάβει η εταιρεία ξεπερνά τα 140.000 στρέμματα:

  • Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιτάριας – Σ.Σ  Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας, 20,000 στέμματα
  • Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτημάτων Δ.Δ. Άνω Κώμης και Κάτω Κώμης Νομού Κοζάνης – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 14,000 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Δ.Δ. Ιτέας Νομού Φλώρινας – Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Τοπογραφικής, 10,700 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτημάτων Δ.Δ.Κερασέας και Καρυδίτσας Νομού Κοζάνης – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 9,670 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Γενισέας Νομού Ξάνθης – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, 33,000 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Βαλανίδας Νομού Λάρισας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 10,000 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Υδρούσας Νομού Φλώρινας- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, 8,100 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Αγίου Δημητρίου Νομού Βοιωτίας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, 17,000 στρέμματα.
  • Συμπληρωματική σύμβαση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης για τον Αναδασμό Αγροκτήματος Αγίου Δημητρίου Νομού Βοιωτίας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, 17000 στρέμματα.
  • Αναδασμός Αγροκτήματος Παλαίστρας Νομού Φλώρινας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης.
espa