Αναδασμοί

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Ο Αγροτικός Αναδασμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας που βασίζεται στην αναδιανομή της γης ώστε να επιτευχθεί η πλέον ανταποδοτική εκμετάλλευση του εδάφους και η δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών.

Στόχος της διενέργειας ενός αναδασμού είναι η βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω:

  • της αύξησης του μέσου μεγέθους των αγροτεμαχίων συνενώνοντάς τα και περιορίζοντας έτσι τις μη παραγωγικές διάσπαρτες μικροκαλλιέργειες.
  • της δημιουργίας αγροτικού οδικού δικτύου που προσφέρει πρόσβαση οχημάτων και μηχανημάτων σε όλα τα αγροκτήματα και εξασφαλίζει ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.
  • της δημιουργίας εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που οδηγούν σε σημαντική μείωση (μπορεί να αγγίξει και το 50%) του κόστους παραγωγής.
  • της συγκράτησης του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή.
espa