Συγκοινωνιακά έργα

geoanalysis dasika icon

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  εκπονεί σύνθετες μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων καθώς και όλες τις απαιτούμενες υποστηρικτικές εργασίες (Γεωλογικές, Υδραυλικές, Περιβαλλοντικές, Τοπογραφικές), εγγυώμενη τον επιτυχή σχεδιασμό μέσα από την τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας, την ορθή οικονομοτεχνική θεώρηση του έργου, την επίτευξη της περιβαλλοντικής προστασίας και την κάλυψη των αναγκών των χρηστών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει μια μελέτη συγκοινωνιακών έργων χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και τεχνικές και αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (Υπόβαθρα – Χάρτες – Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους – Περιβαλλοντικά Στοιχεία, Στοιχεία Χρήσεων Γης – Γεωφυσικά – Γεωλογικά Στοιχεία κλπ).

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.κατά την εκπόνηση μιας συγκοινωνιακής μελέτης παρέχει τις εξής υποστηρικτικές εργασίες:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
 • Σύνταξη κτηματολογίου oδού και πινάκων αναλογισμού
 • Γεωλογικές μελέτες
 • Μελέτες αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποστράγγισης
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες σήμανσης οδού
 • Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • Φυτοτεχνικές Μελέτες
 • Φωτογραφική τεκμηρίωση με UAV
 • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από UAV, αλλά και από δορυφορικά δεδομένα
 • Δημιουργία Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας (DSM) από επίγειους laser σαρωτές ή από εικόνες UAV 
 • Σύνταξη προδιαγραφών τευχών δημοπράτησης
espa