Ένταξη ερευνητικού έργου APSIM στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Εφαρμογές Εντοπισμένης Προσομοίωσης – APSIM» στη δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ΚΥΚΛΟΣ».

Η τεχνολογία εντοπισμένης προσομοίωσης (situated simulation) που προτείνεται στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα επιτρέψει στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και γενικά στους ενδιαφερόμενους χρήστες να αποκτήσουν μια εντελώς νέα εμπειρία επίσκεψης, η οποία θα τους εντυπωθεί στο νου και στην καρδιά τους. Ο χρήστης θα φορτώνει στην συσκευή ένα μοντέλο του χώρου, όπως ήταν στο παρελθόν και η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το γυροσκόπιο και το επιταχυνσιόμετρο, σε συνδυασμό με το ψηφιακό μοντέλο του χώρου, θα μετατρέπει την συσκευή σε ένα παράθυρο στο παρελθόν με τον χρήστη να μετακινείται και να περιστρέφει την συσκευή για να δει το χώρο γύρω του όπως ήταν, λαμβάνοντας επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες όποτε τις χρειάζεται. Το έργο επίσης αποσκοπεί στο να υπερκεράσει την παρούσα τεχνολογική αριστεία του sitsim και να επιτρέψει σε χρήστες που δεν βρίσκονται στον χώρο να έχουν την ίδια εμπειρία χρήσης με τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές βασισμένες στη φυσιολογία λειτουργίας του εγκεφάλου και ιδιαίτερα με τον τρόπο που ο εγκέφαλος συμπληρώνει ελλιπή πληροφορία.

Το παρόν έργο θα αναπτύσσει και θα εφαρμόσει της τεχνολογία εντοπισμένης προσομοίωσης σε δύο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους (Δίον Πιερίας και Δήλος Κυκλάδων) όπως επίσης και στο Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών.

Το ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των ακολούθως φορέων :

1. ΕΠΙΣΕΥ, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

2.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΛΚΕ

5. Comic, Content Management in Culture P.C.

6. ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ δτ GEOANALYSI AΕ

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου είναι 690.000€ και η διάρκεια του είναι 30 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του έργου: https://www.linkedin.com/company/apsim-project/

espa