Πληροφορίες
για το κτηματολόγιο

Το ΚΤΗΜΑ.gr παρέχει πληροφορίες και δωρεάν online υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης των περιοχών μελέτης που εκπονεί η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. και η Polyline A.E.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

801 4000 100 Σταθερό
231 6005 400 Κινητό
espa