ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Thessaloniki #JobFestival2019

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει στο Thessaloniki #JobFestival 2019 του Skywalker.gr το οποίο θα πραγμα-τοποιηθεί στο ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και ώρες 10:00-18:00. Για αναλυτικές οδηγίες για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.  Facebook Event: http://fb.com/events/296279347653993/

Χορηγία για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. εδώ και 3 δεκαετίες στηρίζει την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα με κάθε τρόπο, στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ως χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας  και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο από  τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αναλυτικές οδηγίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε εδώ: http://conferenceprd5.prd.uth.gr/conference/

Ένταξη ερευνητικού έργου Μove & Map στη Δράση I «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  ξεκίνησε την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πολυλειτουργικό, Φορητό Σύ-στημα Συλλογής και επεξεργασίας επίγειων τοπογραφικών, χαρτογραφικών και lidar δεδομένων για εφαρ-μογές υψηλής ακριβείας»  (ακρωνύμιο Μοve & Map), το οποίο εντάχθηκε στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενι- σχύσεων  ΕΤΑΚ «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ».  Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος χαρτογράφησης «εν κινήσει» (mobile mapping) με χρήση πολλαπλών αισθητήρων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Thessaloniki #JobFestival2018

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. συμμετέχει ως υποστηρικτής στο Thessaloniki #JobFestival 2018 του Skywalker.gr το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Φεβρουα-ρίου και ώρες 10:00-18:00. Για αναλυτικές οδηγίες για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα πατήστε εδώ.  Facebook Event: http://fb.com/events/1770167149952057/

espa