Αγροτικές εφαρμογές

geoanalysis agrotikes efarmoges icon

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η γεωργία αποτελεί έναν τομέα ο οποίος πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση λόγω της σημαντικότητας του δεδομένου ότι είναι ένας από τους βασικούς τομείς της Εθνικής οικονομίας. Οι νέες τεχνολογίες (UAVs, Υπερφασματικές – Θερμικές κάμερες, Πολυφασματικοί Δορυφόροι υψηλής Ανάλυσης) σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τηλεπισκόπησης και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του αγροτικού περιβάλλοντος.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον αγροτικό τομέα και προσφέρει υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και τεχνογνωσία. Οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν δραστικά:

  • στη προστασία του περιβάλλοντος (μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων, βέλτιστη χρήση του αρδευτικού νερού κτλ.). και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων
  • στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της μείωσης των εισροών (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα κτλ.).
  • στη βελτιστοποίηση των γεωργικών αποδόσεων σε σχέση με το δυναμικό παραγωγής που χαρακτηρίζει κάθε περιοχή.
  • στη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των γεωργικών προϊόντων.

  Συγκεκριμένα μέσω της Γεωργίας Ακριβείας καθίσταται δυνατή:

  • η χαρτογράφηση ζωνών της καλλιέργειας που απαιτούν διαφορετικές επεμβάσεις (ζώνες ξηρασίας αγροκλιματικές ζώνες).
  • η παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης (υγείας) των καλλιεργειών και η εκτίμηση των αρδευτικών αναγκών και του υδατικού στρες.
  • η αποτίμηση ζημιών από φυσικές καταστροφές
  • η πρόβλεψη της απόδοσης της καλλιέργειας

 η αναδιάρθρωση καλλιεργειών – εναλλακτικές καλλιέργειες (π.χ. φυτά βιοενέργειας).

espa