Τηλεπισκόπηση

geoanalysis tilepiskopisi icon

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Η Τηλεπισκόπηση αναλύει και ερμηνεύει την πληροφορία εικόνων που έχουν ληφθεί από διάφορους αισθητήρες. Σήμερα, με την ραγδαία εξέλιξη των UAVs αλλά και την τεχνολογική πρόοδο των δορυφόρων, η τηλεπισκόπηση μπορεί να δώσει ακόμα περισσότερα, εύκολα και γρήγορα.

Ολοένα και περισσότεροι δορυφόροι (μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί), εξοπλισμένοι με αισθητήρες πολύ υψηλής ανάλυσης που συλλέγουν δεδομένα τμήματα του φάσματος, βρίσκονται σε τροχιά ή προγραμματίζεται η εκτόξευσή τους, διευρύνοντας και ενισχύοντας τα πεδία εφαρμογής της τηλεπισκόπισης. 

Οι κύριες εφαρμογές αφορούν τη χαρτογράφηση χρήσεων γης και εδαφοκάλυψης, καθώς και τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών και μοντέλων που συμβάλουν στην παρακολούθηση και στη διαχείριση του αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος. Πέρα από αυτές, η τηλεπισκόπηση, είτε δορυφορική είτε σε εικόνες από αεροπλάνο ή UAV, αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε πάρα πολλά πεδία. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από αυτά:

  • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και υποβάθρων υψηλής ανάλυσης με φυσική απεικόνιση.
  • Ταξινομήσεις καλλιεργειών, προσδιορισμός δεικτών βλάστησης, εκτίμηση γεωργικής παραγωγής.
  • Παρακολούθηση, εκτίμηση και διαχείριση καταστροφών (φωτιές, πλημμύρες, ξηρασία, κλπ).
  • Εντοπισμός αρχαιολογικών χώρων – κτισμάτων και γενικά θαμμένων σχηματισμών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
  • Προσδιορισμός ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM).
  • Χαρτογράφηση γεωλογικών σχηματισμών, γεωμορφολογική – μορφομετρική ανάλυση αναγλύφου.
  • Παρακολούθηση θαλάσσιας ρύπανσης.
  • Προσδιορισμός εδαφικής υγρασίας, παραμέτρων και συνιστωσών υδατικού ισοζυγίου.
espa