Τηλεπισκόπηση

geoanalysis tilepiskopisi icon

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

ΕΡΓΑ

 • Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:  2010
  Έλεγχος μέσω Τηλεανίχνευσης στο πλαίσιο επιδοτήσεων για εκτάσεις έτους 2010  
 • Υπ. Γεωργίας:  2003
  Έλεγχος αροτριαίων καλλιεργειών με χρήση τηλεπισκόπησης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ
 • Υπ. Γεωργίας:  2000
  Έλεγχος αροτριαίων καλλιεργειών με χρήση τηλεπισκόπησης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ
 • Υπ. Γεωργίας:  1998
  Έλεγχος αροτριαίων καλλιεργειών με χρήση τηλεπισκόπησης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ
 • Υπ. Γεωργίας:  1994
  Έλεγχος αροτριαίων καλλιεργειών με χρήση τηλεπισκόπησης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

espa