Τοπογραφία

geoanalysis topografia icon

Δυνατότητες | Εμπειρία εταιρείας

Ο τομέας εκπόνησης τοπογραφικών μελετών αποτελεί τον πυλώνα της εταιρείας και είναι εκείνος που την ανέδειξε ως μια από τις εξέχουσες εταιρείες στο χώρο.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. διαθέτει σειρά τοπογραφικών οργάνων υψηλής ακριβείας, διαθέτει συστήματα δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) καθώς και όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για όλες τις τοπογραφικές μετρήσεις. Στον διαθέσιμο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και επίγεια συστήματα Laser σάρωσης, που σε συνδυασμό με εξειδικευμένα λογισμικά, δημιουργούν 3D νέφη σημείων και επιφανειακά μοντέλα, ενισχύοντας τις  παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό της, το ανθρώπινο δυναμικό και την πολύχρονη εμπειρία της, η εταιρεία καλύπτει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών εκπονώντας:

  • Δίκτυα τριγωνομετρικά – χωροσταθμικά – εγκατάσταση, μέτρηση
  • Πολυγωνομετρία – ταχυμετρία
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις
  • Πράξεις εφαρμογής – Σχέδια πόλης
  • Αποτυπώσεις δικτύων υποδομής
  • Αποτυπώσεις τεχνικών έργων
  • Χαράξεις τεχνικών έργων
  • Δίκτυα ελέγχου και παρακολούθησης μικρομετακινήσεων
  • Προσδιορισμοί – μετρήσεις φωτοσταθερών, σημείων ελέγχου
espa