Δασικά

geoanalysis dasika icon

Δυνατότητες | Εμπειρία

Τα δάση εκτός από πηγή αγαθών για τον άνθρωπο και καταφύγιο ζωντανών οργανισμών, συμβάλλουν ενεργά στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη. Ως εκ τούτου, η προστασία, η διαχείριση και η αναβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας και αντικείμενο μεγάλου αριθμού μελετών.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε., αξιοποιώντας την εμπειρία της και την τεχνολογία, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στις δασικές και αφορούν των σύνολο των εργασιών που σχετίζονται με τα δασικά οικοσυστήματα.

Με στόχο τη διαχείριση των δασών πραγματοποιούνται μελέτες καταγραφής, οριοθέτησης και χαρτογράφησης δασικών εκτάσεων μέσω της σύνταξης δασικών χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου. Μέσω της φωτοερμηνείας και της Τηλεπισκόπησης που αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία στην αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων αλλά και της ανάπτυξη ολοκληρωμένων GIS συστημάτων, η ΓεωΑνάλυση A.E. αναλαμβάνει πλήρως τις μελέτες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης.

Στο κομμάτι της αναβάθμισης του δασικού οικοσυστήματος, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών για έργα δασικής οδοποιίας και αναψυχής, όπως η κατασκευή μονοπατιών, αντιδιαβρωτικά έργα και έργα υδρονομίας καθώς και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Τέλος, στο πλαίσιο της προστασίας των δασών υλοποιούνται μελέτες αναδασώσεων, αντιπυρικής προστασίας, αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων καθώς και αποτίμηση καμένων δασικών εκτάσεων με μεθόδους Τηλεπισκόπησης.

espa